Om gården

Gården Häglajvs, eller Hägleifs eller Hagleifs som den också ska ha stavats, är totalt 33 ha. 5 ha åker, 5 ha bete, 16 ha skog och resten impediment.

Bostadshuset byggdes som en enkelstuga, troligen i slutet av 1700-talet. I början av 1800-talet byggdes det till med en sal med öppen spis. Öppna spisen finns kvar och fungerar än idag!

Ladugården är en stor byggnad, också uppförd i kalksten. Och den har haft en genomkörsel! Det kan vara det finaste som finns med en stenladugård med genomkörsel. Förr eller senare ska den tas fram igen. Utrymmet ska användas som lösdrift till hästarna under vintern.

lada

På tomten finns även en matkällare som har använts tills relativt nyligen och den ska fungera bra, hålla frostfritt på vintern och svalt på sommaren. Den kommer att vara perfekt för att lagra grönsaker och äpplen från trädgården i. I år testar jag vad den går för genom att lagra några potatisar som ska bli sättpotatis till våren.

matkallare

Bredvid ladugården finns ett magasin som ska få vara garage och förråd. Och så finns det en lekstuga till barnen och bakom den en gammal telestuga som blir lekstuga till mamman, här ska det bli snickeriverkstad!

Det ska bli spännande att ta reda på mer om huset och gården om det går. Kanske finns några uppgifter på arkivcentrum i Visby om stenhusresolution från Häglajvs. Gamla kartor ska förhoppningsvis också gå att få fram och kanske något gammalt flygfoto. Mer information kommer efter hand!